Aַ&MDID 2016

הכנס הבינלאומי לעינייני האוויר וההגנה בפני טילים לשנת 2016 התמקד בכניסתו של מטוס ה-F35 (ה"אדיר"), המטוס המתקדם המהווה מכונת מלחמה, ובעל פוטנציאל לשמש כמושך מבחינה תפיסתית וטכנולוגית. 

הכנס הציג לראשונה סימולטור של מטוס הקרב העתידי ואמצעים חדישים נוספים!!

 

בין הנושאים המרכזיים בו עסק הכנס לשנת 2016:

  • אתגרי חיל האוויר הישראלי
  • יכולות ה-F35 ("האדיר")
  • מטוסי הדור החמישי בעולם
  • אתגרי חיל האוויר כולל הקליטה
  • התעשייה בעידן הדור החמישי
  • מרכיבים נוספים בכוח האווירי בעידן הדור החמישי כגון הגנה אווירית, כטב"ם וכן השילוב עם הממד הקרקעי 

 

לצפייה בתוכניה לשנת 2016 - לחץ/י כאן

לצפייה בגלריה משנת 2016 - לחץ/י כאן